Voorwaarden:

​Betalingsschema
We maken gebruik van Zervant om onze facturen op te maken. Voor elk project hanteren we een voorafbetaling van 50%. Zodra de finale betaling gebeurd is, krijgt de klant zijn volledig pakket overhandigd.

Betalingsmiddelen
Betalingen gebeuren enkel via bank overschrijving. ​ 

Re​delijke reactietijd
De totale projecttijdlijn wordt geschat met een "redelijke" responstijd van de klant. De klant krijgt twee werkdagen tijd om te reageren op elke werkronde. Een reactietijd langer dan twee dagen zal de projecttijdlijn negatief beïnvloeden. De klant mag langer de tijd nemen om te reageren, maar Uitleguil is niet verantwoordelijk voor projectvertragingen als gevolg hiervan.

Maximale Reactietijd
Als Uitleguil binnen 10 werkdagen geen reactie of reden ontvangt waarom er geen feedback is gegeven, wordt het project tot nader order gepauzeerd en verwijderd uit de productielijn van Uitleguil. Uitleguil verzendt twee herinneringen gedurende de 10 werkdagen en een pauze-melding zodra de limiet van 10 dagen is bereikt. Uitleguil zal na deze verstreken termijn geen contact meer opnemen met de klant en het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf om het project opnieuw op te starten. OPMERKING: Reactivering van het project kan een extra kost van € 200 met zich meebrengen.​

Reactivatie Kost
Als een project langer dan 10 werkdagen is onderbroken, heeft Uitleguil het recht om een reactiveringsvergoeding af te dwingen om eventuele kosten van het opnieuw starten van een project te dekken. Deze reactiveringskost bedraagt € 200.

Digitale Rechten
Zodra de projectkosten volledig zijn betaald aan Uitleguil, zijn alle elementen zoals; geluidseffecten, muziek, animatie, script, voice-over, handelsmerken of andere door de klant verstrekte illustraties die in de video worden gebruikt, eigendom van de klant. Voorafgaand aan de betaling blijven alle intellectuele eigendommen inclusief alle ontwerpen, scripts, animaties, geluidseffecten, voice-overs, handelsmerken of andere illustratiebestanden eigendom van Uitleguil. ​ 

Uitzondering Digitale Rechten - Stock Footage Video's
Vanwege licentie regels kan Uitleguil de bronbestanden van video met stock footage niet delen. Het is wettelijk toegestaan om de video, in elk formaat, wereldwijd te delen maar Uitleguil moet de eigenaar van de bronbestanden blijven.

​Video materiaal met watermerk
Aansluitend bij het bovenstaande worden de digitale rechten beschermd door een klein watermerk van Uitleguil op alle video's tot de finale betaling is verkregen.  

Communicatie middelen
Alle communicatie tussen de klant en Uitleguil verloopt via een project management systeem (basecamp), telefoon en email.

Project Omvang
​De klant gaat akkoord om samen te werken met de leverancier om de poductie binnen het overeengekomen kader te houden. De klant kan extra werk vragen aan de leverancier via email of basecamp. Uitleguil zal hierop antwoorden met de geschatte kosten en toestemming vragen om dit extra werk uit te voeren via email of basecamp.

Video Lengte Uitbreiden
Video's die de aangekochte lengte overschrijden, moeten door de klant betaald worden. Uitleguil levert een script af dat binnen de aangekochte lengte valt. Indien de klant beslist om dit script uit te breiden is dit mogelijk, zolang de klant de extra kosten aanvaardt.

Revisies
Uitleguil biedt onbeperkte revisies aan op alle projecten, maar Uitleguil heeft ook het recht om te beoordelen of een klant hier misbruik van maakt. Als de klant na 3 revisie rondes nog niet tevreden is met een projectfase, zal er een gesprek tussen de projectmanager en de klant worden georganiseerd om de behoefte aan toekomtige revisies te verminderen. 

​Terugkeren op een afgewerkte fase
Zodra een goedkeuring is gegeven voor een bepaalde fase, kan de klant hier niet meer op terug komen zonder dat er extra kosten worden aangerekend. Het videoproductie proces verloopt als een machine waar één fase ​afgewerkt moet worden alvorens de volgende te kunnen aanvangen. We vragen daarom expliciet goedkeuring om naar de volgende fase te kunnen doorgaan. Als er dan toch een aanpassing dient te gebeuren in een vorige fase, leidt dit tot dubbel werk en verhoogde arbeidskosten. Dit zal eerst met de klant worden besproken en Uitleguil zal pas doorgaan met de productie nadat de klant expliciet zijn goedkeuring voor deze extra kosten heeft gegeven.

Voice Over voorwaarden
Uitleguil werkt met externe contractanten om de voice-over op te nemen. Uitleguil staat revisies toe voor specifieke zinnen en woorden maar een volledig nieuwe opname vanwege besluiteloosheid over tonaliteit zal een extra kost met zich meebrengen. Als de voice-over merkbaar verschilt van de auditie zal deze extra kost niet worden toegepast.

​Prioriteit voorwaarden
Een extra vergoeding voor prioriteit wordt aangerekend voor projecten met een deadline onder de 3 weken vanaf de voorafbetaling. Deze vergoeding dekt de extra arbeidsuren van Uitleguil. We vereisen dan ook dat de klant beschikbaar is voor vragen en dat deze in staat is om zijn feedback voor elke inzending binnen de 24 uur te geven.​

​Eén contacpersoon 
We vragen om slechts één contactpersoon aan te stellen ​binnen jouw organisatie om de comunicatie te vergemakkelijken. 

Portfolio
Uitleguil behoudt zich het recht om jouw video in hun portfolio en ander marketingmateriaal te tonen. Een portfolio helpt om het werk van Uitleguil aan anderen te tonen en zo krijgt jouw bedrijf ook meer aandacht.    

​Overeenkomst middels betaling
Deze overeenkomst gaat van kracht, zodra er een betaling is ontvangen door Uitleguil.

Vervaldatum contract
In het geval dat een klant een video aankoopt maar langer dan 365 dagen niet doorgaat met de productie, vervalt het contract. De klant dient dan de huidige prijs te betalen om door te gaan met de video. Als de huidige prijs gelijk is aan het oorspronkelijke aankoopbedrag, hoeft de klant slechts € 200 te betalen om het project opnieuw te activeren.

​Last Edited: 16 Juni 2019